Trehjulingens historia

Trehjulingens historia

19
Aug

Har du undrat om trehjulingens historia?

En version utav rullstol med tre stycken hjul byggdes 1655 eller 1680 av en rörelseförhindrad man vid namn av, Stephan Farffler, som ville behålla sin mobilitet. Med yrket som urmakare var han kapabel att skapa en trehjuling som kunde drivas av handpedaler istället för fotpedaler.


1789, två franska uppfinnare skapade en trehjuling som var driven av fotpedaler. Det var dem som först skapade det som ser att ut att vara den moderna trehjulingen i dess nuvarande format. Dem kallade även den för just "trehjuling" (översättning till svenska).


1818 patenterade den brittiska uppfinnaren Denis Johnson sin version utav trehjulingen. Strax därefter 1879, utvecklade James Starely, The Coventry Lever Tricycle som använde två mindre hjul på höger sida och ett större drivhjul på vänster sida. Kraften fördes igenom drivhjulet med handvev/pedal.


1877, Starley fortsatte sina förbättringar till trehjulingen och utvecklade en modell kallad The Coventry Rotary. Denna blev den första trehjulingen som drevs med kedja. Starley uppfinningsrikedom startade en populär trend in England och innan 1879 fanns det c.a. 20 olika modeller ute på marknaden som producerades i Coventry. Med denna trendsättning exploderade marknaden och över 120 olika modeller introducerades  med så många som 20 olika tillverkare. 


Den första trehjulingen en direktstyrning på framhjulet tillverkades 1881 av The Leicester Safety Tricycle Company i Leicester, England.. Den introducerades på marknaden 1882 och kostade 18£. Samtidigt med dess introduktion introducerades även en ihoppfällbar version utav trehjulingen.


Trehjulingar användes oftast av personer som inte kände sig bekväma på dem höga två-hjulingarna/cyklarna som var aktuella vid den tiden i historian. Dessa var oftast kvinnor som bar långa klänningar.


Denna historia i sin sammanfattning pulicerades utav Wikipedia
och finns i sin helhet på: https://en.wikipedia.org/wiki/Tricycle#History.

Denna artikel finns i olika versioner och är inte verifierad.

Relaterade artiklar: (2)

Lämna en kommentar